Naujienos

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     EMS logo sukreivintas RGB

TVARKARAŠČIAI

Tvarkarastis

PRIVALOMASIS SVEIKATOS DRAUDIMAS

Baigusiems mokslus laikas pasirūpinti sveikatos draudimu!

Informuojame Jus, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 7 punktu apdraustaisiais privalomuoju sveikatos draudimu laikomi „.mokiniai, kurie mokosi Lietuvos Respublikos mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu“.

Informaciją apie Lietuvoje besimokančius asmenis Valstybinė ligonių kasa gauna iš Moksleivių registro, nes Lietuvos Respublikos bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo mokyklos kiekvieno semestro pradžioje patikslina duomenis apie besimokančius ar naujai įstojusius asmenis ir šią informaciją pateikia Moksleivių registrui, o šis – Valstybinei ligonių kasai.

Taip pat informuojame, kad moksleiviai, kurie baigia mokyklas vasarą, yra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu ( toliau – PSD) valstybės lėšomis iki rugpjūčio 31 d. (imtinai). Jei mokykla yra baigiama ar mokymasis nutraukiamas kitu laiku, pavyzdžiui, žiemą arba pavasarį, tokiu atveju draudimas galioja iki to mėnesio, kurį buvo baigti mokslai, pabaigos.

Jei bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo mokyklas vasarą baigę jaunuoliai nuo rugsėjo mėnesio nesimokys pagal nuolatinės studijų formos studijų programas, nevykdys jokios darbinės veiklos ir nebus draudžiami valstybės lėšomis dėl kitų priežasčių – jie nepateks į PSD draudžiamųjų kategorijas ir jau rugsėjo mėnesį turės pradėti už save kas mėnesį mokėti PSD įmokas, , t.y. už save kas mėnesį mokėti 9 proc. minimalios mėnesio algos (MMA) dydžio PSD įmokas (per metus – 9 proc. 12 MMA). Įmoka sumokama iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos. Dabar MMA yra 400 Eur, tai mėnesinė įmoka yra 36 Eur. Jei MMA dydis kis, priklausomai didės ir PSD įmokos dydis. Savarankiškai privalomuoju sveikatos draudimu besidraudžiančių asmenų PSD įmokos kodas – 364. PSD įmokos mokamos į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos surenkamąsias sąskaitas.

Parengta pagal Vilniaus teritorinės ligonių kasos pranešimą

www.vilniaustlk.lt

VTVPMC Socialinė pedagogė Irina Krupovič

 

mano dienynas

akademija logo

Aikos logo