Naujienos

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     EMS logo sukreivintas RGB

TVARKARAŠČIAI

Tvarkarastis

MOKINIŲ DĖMESIUI !

1. E-17/1, ŽP-17/1, ŽP-17/2, ŽP-17/3, JP-17/2, M-16/1, M-16/2 grupių mokiniams 2018 m. balandžio 3-6 dienomis – Velykų atostogos.

2. MS-17/1, M-17/1, E-17/2, JP-17/1, PT-17/1 grupių mokiniams Velykų atostogų nebus. Pamokos vyks pagal patvirtintą tvarkaraštį.

( PAGRINDAS:

Vadovaujantis bendraisiais profesinio mokymo planais:

“5.6. Rudens, žiemos ir pavasario (Velykų) atostogų profesinio mokymo teikėjas gali neskirti vyresnių nei 18 metų mokinių grupėms. Apie priimtus sprendimus informuoja savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją (dalyvių susirinkimą, savininką). Profesinio mokymo įstaiga sprendimą dėl neskiriamų  rudens, žiemos ir pavasario (Velykų) atostogų vyresnių nei 18 metų mokinių grupėms atostogų derina su profesinio mokymo įstaigos taryba.”)

3. Mokiniams, atliekantiems praktiką, atostogos nesuteikiamos.

                                                         Skyriaus administracija

 

mano dienynas

akademija logo

Aikos logo